NẺO THIỀN – Hoa Trôi Trên Sóng Nước

Tìm Đạo :Hành trình truy tìm  của Chúng sinh vẫn nhiều gian nan và vất vả. Mỗi sinh linh trên thế giới này đều nằm trong Định luật Trời – Đất vì vậy không ai giống ai ở điểm khởi đầu, không trạng thái nào giống trạng thái nào.

Nhưng câu nói của Đức Phật : TA LÀ PHẬT ĐÃ THÀNH, CHÚNG SINH LÀ PHẬT SẼ THÀNH đã là cảm hứng cho Phật tính trong mọi sinh linh truy tìm nẻo cho mình.

Đoạn cuối con đường tìm Đạo của kheo ni Satomi Myodo :

—o0o—

HOA TRÔI TRÊN SÓNG NƯỚC

Link sách nói: https://ph.tinhtong.vn/Home/MP3?p=MP3*-+A*Hoa+Troi+Tren+Song+Nuoc+-+Satomi+Myodo

—o0o—

Đạt Ma truyền pháp ra sao?
Nhấp nhô trên biển một cành hoa trôi

Tiểu sử tác giả
Ni sư Satomi Myodo (tục danh là Satomi Matsuno) sinh năm 1896, trong
một gia đình nông dân nghèo tại Hokkaido. Không chấp nhận truyền thống
cho rằng phụ nữ chỉ có thể là một vợ đảm, mẹ hiền; bà quyết tâm tìm thầy
học đạo. Trải qua nhiều khó khăn, tham cứu nhiều pháp môn nhưng bà vẫn
không tìm được điều bà muốn. Bà đã tu theo Thần Đạo (Sinto), làm đồng cốt
cho đền thờ Thánh Mẫu (Kami), và sau cùng chuyển qua tu thiền. Mặc dù
siêng năng tu học nhưng bà vẫn không tiến bộ bao nhiêu cho đến khi gặp
Thiền sư Yasutani (Bạch Vân lão sư). Dưới sự chỉ dẫn của vị này, bà đã kiến
tánh (Kensho) và trở nên một trong những ni sư lỗi lạc nhất của Thiền tông
Nhật Bản. Bà đã đào tạo nhiều thế hệ học trò và có một tầm ảnh hưởng rất
lớn trong giới tì kheo ni của Nhật ngày nay. Bà qua đời vào năm 1978. Cuốn
hồi ký “Michi” (tạm dịch: Hoa trôi trên sóng nước) là cuốn sách nói về cuộc
hành trình tìm đạo đầy gian khổ kéo dài hơn 40 năm của tác giả. Khi tạp chí
Phật học Kyosho vừa khởi động loạt hồi ký này vào năm 1956, nó đã được
các độc giả, nhất là độc giả phái nữ, say mê theo dõi. Lòng nhiệt thành và
quyết tâm tìm đạo của bà là một tấm gương sáng cho tất cả những ai muốn
bước chân vào cửa đạo. Ngoài ra, sự chứng đắc của bà đã đánh đổ quan
niệm cổ hủ cho rằng chỉ có phái nam mới có thể thành công trên con đường
tu học mà thôi.

—o0o—
Lời nói đầu

Trong suốt bốn mươi năm tôi đã lang thang khắp Phù Tang tìm thầy học
đạo. Tôi đã theo học với nhiều danh sư của các môn phái khác nhau nhưng
không tìm được điều tôi muốn. Điều tôi muốn là con đường đưa đến sự
chấm dứt mọi đau khổ, một con đường đã được khám phá hơn hai ngàn năm
trăm năm nay nhưng mãi đến thời gian gần đây tôi mới ý thức được nó. Có
lẽ các bạn tự hỏi tại sao một người sinh trưởng trong một quốc gia sùng mộ
đạo Phật như Nhật Bản lại không biết đến điều này? Quả thật như thế, mặc
dù vẫn đi chùa, tụng kinh, niệm Phật nhưng tôi như người ngủ mê, không ý
thức một chút gì về con đường thoát khổ này. Giống như kẻ Cùng Tử trong
kinh Pháp Hoa, có hạt châu quí trong túi áo mà không biết, cứ cam chịu
cuộc sống nghèo hèn, thì tôi cũng thế, cứ mê mải tìm kiếm hết thầy này đến thầy khác, hết lý thuyết này đến lý thuyết nọ. May thay tôi đã gặp được
Thiền sư Yasutani và được ngài hướng dẫn, nhờ đó tôi mới ý thức rằng cái
khả năng giải thoát mọi sự đau khổ vốn vẫn sẵn có trong tôi mà tôi nào biết,
cứ tìm kiếm mãi tận đâu đâu. Vì lẽ đó, tôi viết lại cuộc đời mấy chục năm
gian nan tìm đạo này để mong những người vẫn còn đang mê mải tìm kiếm,
hết thầy này đến thầy nọ, hết tông phái này đến lý thuyết kia, hãy mau chóng
tỉnh ngộ, dừng lại, quay trở về với cái khả năng giải thoát sẵn có nơi mình.
Tỳ kheo ni Satomi Myodo
Tokyo, tháng 10 năm 1956

—o0o—

Quá trình Kiến Tính gian nan của Ni sư nhiều thật nhiều khổ cực nhưng cuối cùng con đường của Bà tựu chung lại :

Kinh nghiệm nhân sinh rất đáng để chúng ta suy ngẫm và học hỏi. Nẻo Đạo không dễ để nghĩ bàn, không dễ tìm và đặc biệt chỉ tự mình chứng nghiệm.

QFS Vietnam st

Scroll
+84867119768