• Author Archive

Tác giả: qcv

 • GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ HỆ THỐNG MỚI

  Sự thay đổi bao giờ cũng cần 1 bức tranh hoàn thiện mọi kế hoạch. Nhìn rõ sự ưu việt trong các ứng dụng tạo kết qủa tốt nhất. Sau đây là giải thích một số thuật ngữ sẽ song hành với tất cả chúng ta trên chặng đường ứng dựng phía trước. 1.     “QFS” […]
  Xem thêm
 • HÀNH TRÌNH CỦA LINH HỒN

  Hành trình của Linh hồn. Tham khảo một đề tài nghiên cứu về Linh hồn của chúng ta ở đây. Cuộc hành trình bất tận của các Linh hồn trên con đường học hỏi hoàn thiện ánh sàng của mình. Sự tiến hóa về với Cội nguồn là mục tiêu vĩnh hằng của các Linh […]
  Xem thêm
 • RV – GCR SỰ THAY ĐỔI

  RV-GCR : THẮP SÁNG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SÂU SẮC CỦA NHÂN LOẠI – Cha ông nghìn đời hun đúc nên Anh linh đất Việt Nam và các Dân tộc trên Năm Châu, Bốn biển. Lớp lớp Tiền nhân để lại cho chúng ta số khá lớn vật chất, tinh thần làm vốn liếng để […]
  Xem thêm
 • QFS – CHANGE YOUR MIND

  QFS – Quantum Financial System (Quantum Final System). QFS – Hệ thống tài chính Lượng Tử (Quantum Final System). Với mục đích cao cả là tạo ra một hệ thống quản lý công bằng cho vận hành tài chính và các mặt khác của Xã hội, QFS đang dần chiếm ưu thế với đúng vị […]
  Xem thêm
 • QFS – How will start

  Time passed in the waiting. Behind the “Behind the scenes” is an underground war interwoven with many forces of Light – Darkness. And in the end, there will be good and true things that exist with the operation of QFS. Keep the faith, when you understand what we have to go through to get to […]
  Xem thêm
 • QFS sẽ bắt đầu như thế nào

  Thời gian trôi qua trong chờ đợi. Phía sau ” Hậu trường ” là cuộc chiến ngầm đan xen nhiều thế lực Ánh sáng – Bóng tối. Và cuối cùng sẽ còn lại những điều tốt đẹp, chân thực tồn tại cùng sự vận hành của QFS. Hãy giữ vững niềm tin, khi bạn hiểu […]
  Xem thêm
 • NẺO THIỀN – Hoa Trôi Trên Sóng Nước

  Tìm Đạo :Hành trình truy tìm  của Chúng sinh vẫn nhiều gian nan và vất vả. Mỗi sinh linh trên thế giới này đều nằm trong Định luật Trời – Đất vì vậy không ai giống ai ở điểm khởi đầu, không trạng thái nào giống trạng thái nào. Nhưng câu nói của Đức Phật […]
  Xem thêm
 • 84 – THAM THIỀN KHẢO

  Ký Sự Phía Bên Kia Không Gian Chiều Thứ Tư  84 – THAM THIỀN KHẢO. Thiền! Không biết từ bao giờ, khái niệm này đã gắn liền với Nhà Phật?! Bởi một khi nghe nhắc đến hai chữ Tham Thiền. Hầu như ngay lập tức, ý niệm khởi phát đầu tiên trong tâm tưởng của […]
  Xem thêm
Scroll
+84867119768
+84867119768