RV – GCR SỰ THAY ĐỔI

RV-GCR : THẮP SÁNG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SÂU SẮC CỦA NHÂN LOẠI
– Cha ông nghìn đời hun đúc nên Anh linh đất Việt Nam và các Dân tộc trên Năm Châu, Bốn biển. Lớp lớp Tiền nhân để lại cho chúng ta số khá lớn vật chất, tinh thần làm vốn liếng để Tất cả chúng ta cùng bước vào thời kỳ mới: Phồn vinh, Thịnh vượng, Hòa Bình, Tươi sáng ( Một lần nữa Nhân loại đi vào Kỷ Nguyên Vàng ).
– Theo tính toán cho 100 năm sắp tới, tất cả chúng ta chỉ cần sử dụng 10%-15% số tài sản tích lũy đó. Vì vậy, quá trình chuyển đổi và trao đổi tài sản đã được loại bỏ 95% danh sách đề trình. Còn lại thật sự là những Hạt giống của Thượng đế, còn lại những người thật sự NHÂN ĐẠO – Không chính trị, không nghiêng về tôn giáo nào, không quân đội vũ khí, không các chất gây nghiện, không tổ chức đảng phái nào, không hoạt động cờ bạc … Đó cũng sẽ là tôn chỉ cho các hành động tiếp theo.
– Một thời gian ngắn nữa – đủ cho tất cả cùng cảm nhận vì mọi thay đổi không đột ngột, tất cả sẽ cảm thấy Ánh sáng của sự thay đổi đến từ bên trong bản thể mỗi cá nhân cùng các sự kiện bên ngoài – chúng ta gọi đó là sự đấu tranh bên trong HẬU TRƯỜNG. Nhưng quy luật tự nhiên vẫn là quy luật phát triển … Mọi thứ cần cân bằng, bền vững và rất cần trật tự và ranh giới cho mọi suy nghĩ, hành động.
– Chúng ta hãy thật sự vui mừng vì chúng ta được tồn tại ở thời điểm này và cùng nhau hành động, chiêm nghiệm, chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc… Bởi tất cả thay đổi vẫn là cái giá lớn phải trả – quy luật cả thôi !!! Trên hết vẫn là để trọng tâm Linh hồn mình hướng theo Ánh sáng tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh – như một bậc Thầy Thăng Thiên nói :
NẾU TA ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA ĐỨC PHẬT.
+ Giữ Tâm Thanh tịnh,
+ Làm việc Nhân từ,
+ Không lòng hờn giận,
+ Chẳng dạ ghét ganh,
+ Chuyên tâm niệm Phật,
+ Giúp thế độ đời,
+ Không chứa điều phiền não và giữ dạ tham lam ích kỷ,
+ Gây mối thiện duyên.
THÌ DẦN DẦN TRÍ HUỆ MỞ MANG, CÕI LÒNG SÁNG SUỐT, MÀN VÔ MINH SẼ BỊ DIỆT MẤT.
– Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Tất cả!
QFS Vietnam

Scroll
+84867119768