• NHÀ ĐẦU TƯ, CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN, DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ ĐẦU TƯ, CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN, DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  • QFS GOLDEN và các POOL thanh khoản, các sàn giao dịch Pool – Cặp giao dịch – Ghi chú – Contract – Kiểm tra No1:    ©  QFS/WBNB QFS GOLDEN là mã chính của nền tảng QFS VIETNAM – Contract: 0xab737e248d3c088bdf093e0a28171ce35920f91b Cặp giao dịch: QFS/USDT, BNB, BUSD      No2:    ©  QFS/Q-GOLD QUANTUM-GOLD DIGITAL […]
  • QFS Projects – QLAND Mail: qfsland@gmail.com Link mua cổ phần – Hãy liện lạc để đàm phán GIỚI THIỆU về QFS Projects (QLand)    QLAND -Whitepaper: ENG QLAND infomation -Whitepaper                    NIÊM YẾT NEW Thank you for reaching out to us with the listing request.We have listed the […]
  • Chúng tôi: QFS VIETNAM sẽ tham gia với các định chế tài chính toàn cầu (PPP), Redemption của QFS - Quantum Financial System ...  để hợp tác thực hiện các chương trình vận hành công cụ tài chính HSBC Cashier’s Check giá trị ghi mặt từ 10M đến hàng trăm triệu EURO, các IBOE, GOLDEN Assets và nhiều loại tài sản khác Bao gồm các tài sản Lịch sử ... Do vấn đề bảo mật, chúng tôi chỉ công khai những hồ sơ đã được xóa các thông tin của đối tác (mang tính chất minh họa). Chúng tôi đã thiết lập một số chương trình tài chính với các đối tác Quốc tế để phát sinh lợi nhuận từ công cụ này. Các nền tảng tài chính đã C&D và hoàn tất việc thiết lập kế hoạch thực hiện. QFS Vietnam vẫn không ngừng hợp tác với nhiều đối tác nắm giữ Công cụ tài chính (bao gồm tài sản di sản Lịch sử) để xúc tiến việc huy động vốn cho danh mục dự án: MÔI TRƯỜNG, NÔNG LÂM NGHIỆP, HẠ TẦNG, AN SINH XÃ HỘI ... tại Việt Nam cũng như phát triển Token's (QFS GOLDEN VÀ Q-GOLD) là đối tác chiến lược của hệ thống Đầu tư QFS VIETNAM.
  • QFS VIETNAM sẽ hợp tác với QUANTUM-GOLD DIGITAL (Q-GOLD) làm công cụ IEO, ICO các dự án của mình, cùng nhau tạo chi phí ban đầu từ việc PRESALE, LISTING lên các sàn giao dịch tập trung toàn cầu. Mọi kế hoạch đac hoàn tất và sớm đạt các mục tiêu kế hoạch phát triển. […]
  • PI MARS Network (PI) Token KIỂM TRA Mã thông báo Mạng PI MARS (PI):               PHÁP LÝ – MỤC TIÊU: PI MARS Network (pi) on BSC PI MARS Network (pi) is a cryptocurrency, deployed on Binance Smart Chain(BSC BEP-20) Contract: 0xa60a5e9b5254f5a8bca0aca08c497dabb3c637ce Date Deployed: Dec-30-2022 00:51 GMT Total Supply: 144,800,000pi Circulating Supply: 144,800,000pi Decimals: 18 By […]
Scroll
+84867119768