Hover on the image to zoom

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (PPP) TẠO LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

Chúng tôi: QFS VIETNAM sẽ tham gia với các định chế tài chính toàn cầu (PPP), Redemption của QFS - Quantum Financial System ...  để hợp tác thực hiện các chương trình vận hành công cụ tài chính HSBC Cashier’s Check giá trị ghi mặt từ 10M đến hàng trăm triệu EURO, các IBOE, GOLDEN Assets và nhiều loại tài sản khác Bao gồm các tài sản Lịch sử ... Do vấn đề bảo mật, chúng tôi chỉ công khai những hồ sơ đã được xóa các thông tin của đối tác (mang tính chất minh họa). Chúng tôi đã thiết lập một số chương trình tài chính với các đối tác Quốc tế để phát sinh lợi nhuận từ công cụ này. Các nền tảng tài chính đã C&D và hoàn tất việc thiết lập kế hoạch thực hiện. QFS Vietnam vẫn không ngừng hợp tác với nhiều đối tác nắm giữ Công cụ tài chính (bao gồm tài sản di sản Lịch sử) để xúc tiến việc huy động vốn cho danh mục dự án: MÔI TRƯỜNG, NÔNG LÂM NGHIỆP, HẠ TẦNG, AN SINH XÃ HỘI ... tại Việt Nam cũng như phát triển Token's (QFS GOLDEN VÀ Q-GOLD) là đối tác chiến lược của hệ thống Đầu tư QFS VIETNAM.

Mô tả

Chúng tôi: QFS VIETNAM sẽ tham gia với các định chế tài chính toàn cầu (PPP), Redemption của QFS – Quantum Financial System …  để hợp tác thực hiện các chương trình vận hành công cụ tài chính HSBC Cashier’s Check giá trị ghi mặt từ 10M đến hàng trăm triệu EURO, các IBOE, GOLDEN Assets và nhiều loại tài sản khác Bao gồm các tài sản Lịch sử … Do vấn đề bảo mật, chúng tôi chỉ công khai những hồ sơ đã được xóa các thông tin của đối tác (mang tính chất minh họa).

Mọi chi tiết có thể liên hệ với chúng tôi (Nếu cần tìm hiểu)

Với mục tiêu phát triển cộng đồng Đầu tư Môi trường, Nhân đạo, An sinh xã hội. Vì sự phát triển cộng đồng bền vững, QFS GOLDEN QUANTUM-GOLD DIGITAL là những Token’s sẽ đón nhận lợi nhuận chương trình tài chính mà đại diện QFS VIETNAM đã ký kết với các đối tác, tạo điều kiện tốt cho quá trình đầu tư của chúng tôi. Đó là nền tảng tốt đảm bảo cho các token’s và cộng đồng Nhân đạo tham gia đầu tư.

USN là đồng USD Kỹ thuật số trên hệ thống tài chính lượng tử (QFS – Quantum Financial System). QFS VIETNAM đã có kế hoạch sử dụng 1 số khá lớn. Kèm theo là mẫu đại diện của USN. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển cộng đồng Nhân Đạo (Thông qua QFS GOLDENQ-GOLD)

Đại diện QFS Việt Nam đã ký kết hợp tác dài hạn (50 năm)  và nhận ủy thác với đối tác: GENESIS FAMILY TRUST Representative Jeffrey Darrell Hall Position: Chairman Là chủ sở hữu của IBOE – công cụ phát triển tài chính được thực hiện trên thị trường tài chính Toàn cầu.

  • Chúng tôi có kế hoạch chuyển 20% lợi nhuận từ chương trình để phát triển những công cụ của chúng tôi: QFS GOLDEN và đối tác Q-GOLD.
  • Các công cụ tài chính đã được tất cả các đối tác hỗ trợ chương trình toàn cầu kiểm tra và lên kế hoạch thực hiện.

GENESIS FAMILY TRUST: CONFIDENTIAL MEMO – UCC-3

Verification & Authentication ProceduresNhững cơ sở đó tạo cho chúng tôi đầy đủ cơ sở đưa 1 phần lợi nhuận phát triển hệ thống Đầu tư tại Việt Nam và các công cụ token’s của hệ thống Đầu tư.

  • Nhiều chương trình tài chính khác mà chúng tôi đang thực hiện cùng hệ thống mới: RV/GCR, QFS – Quantum Financial System và nhiều tổ chức, định chế tài chính trên toàn cầu.
  • Việc chúng tôi giải ngân tài chính đầu tư vào danh mục dự án mà chúng tôi đã xác lập hợp tác với các đối tác, các địa phương là trong thời gian không xa.
  • Tất cả vì mục đích: THỊNH VƯỢNG – HÒA BÌNH -TƯƠI SÁNG. Tận tâm vì tương lai của chúng ta.
  • Trân trọng,
  • QFS VIETNAM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (PPP) TẠO LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll
+84867119768