Chuyên mục: Trí tuệ

  • 1. HUYỀN THOẠI VÀ THỰC TẠI

    Giả thuyết: Ký Sự Phía Bên Kia Không Gian Chiều Thứ Tư   – Phạm Hùng Sơn “Đời say cả một mình ta tỉnh! Đời đục cả một mình ta trong, nên ta bỏ đời mà đi”. Với một bộ dạng thiểu não, có kẻ chán sự đời, lang thang. Đã thốt lên như thế, […]
    Xem thêm
Scroll
+84867119768
+84867119768