Mô tả

TT Pool – Cặp giao dịch Sàn giao dịch Ghi chú – Contract Link kiểm tra Token
1 QFS/WBNB

QFS GOLDEN là mã chính của nền tảng QFS VIETNAMContract: 0xab737e248d3c088bdf093e0a28171ce35920f91b

Cặp giao dịch: QFS/USDT, BNB, BUSD

https://qfsgolden.com/

 tebittime   

2 QFS/Q-GOLD QUANTUM-GOLD DIGITAL (Q-GOLD)Contract: 0x6c09bb7b24d950a7ab6b1654a9c74a6284098901

Cặp giao dịch: QGOLD-USDT, BNB, BUSD

https://qgold.asia/

 tebittime   

3 QFS/ PI

PI MARS Network (PI) – Contract:  0xa60a5e9b5254f5a8bca0aca08c497dabb3c637ce     Cặp giao dịch: PI-USDT

https://qfs.vn/product/pi-mars-network-pi/

 tebittime   

4 QFS/RV QFS RV-GCR (RV) Contract:  0x94f57386cc6b61572f07dce780eb3308e44af1ec  Cặp giao dịch: RV- WBNB

 tebittime   

5 QFS/C02 CARBON REDIT (CO2)  Contract:  0xbcb767d43a0f05f4e28c4804cf612c0fbfe0504e  Cặp giao dịch: CO2- WBNB  tebittime   
6 Q-GOLD/QLAND QFS Projects (QLand)  Contract:  0x9063a435bcbdfac8bc6a512ff89bc77049cec3f8  

MUA NGAY

Cặp giao dịch: QLAND-USDT, BNB, BUSD

 tebittime   

7 QFS/TREE GREEN WORLD PLAN (TREE) Contract:  0x4704eA440a52e0746a36666b62DD48e01D5072CB

  Cặp giao dịch: TREE- WBNB

 tebittime   
8 QFS/Q QFS COIN (Q)  Contract:  0x8c7f051c841aeec613d33f3b3071c898b6b81710  tebittime    dextools logo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “QFS GOLDEN và các POOL thanh khoản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll
+84867119768